Styret

Følgende personer har styreverv i Sarpsborg Sykleklubb 2019:

Øystein Kongsbakk

Leder

Tor Egil Strømnes

Styremedlem

Anders Lindh

Varamedlem

Raymond Thoresen

Nestleder

Randi Boge

Sekretær og styremedlem

Eva Ølmheim

Kasserer