Styret

Følgende personer har styreverv i Sarpsborg Sykleklubb 2018:

Øystein Kongsbakk

Leder

Andre Midtgård

Sekretær

Marianne Bjerknes

Styremedlem

Anders Lindh

Varamedlem

Raymond Thoresen

Nestleder

Randi Boge

Styremedlem

Eva Ølmheim

Kasserer