Slik skaffer du helårslisens

For å delta i sykkelritt kreves det en lisens enten i form av en engangslisens eller helårslisens. Dette omhandler forsikring ved f.eks skade. En helårslisens betaler seg selv om du deltar i 2-3 ritt pr år eller med, men gir også en rekke fordeler - kanskje viktigst at du er ulykkesforsikret når du er ute og trener.

Engangslisens kjøpes ofte på rittdagen eller ved påmelding på nett. En helårslisens er midlertidig gyldig inntil klubben godkjenner den ved at man har betalt klubbens medlemskontingent for sesongen den gjelder (det kan ikke være støttemedlems-kontingent). Sarpsborg Sykleklubb sjekker helårslisenser mot innbetalt medlemskontingent en stund etter at fakturaer er sendt ut.

Prosedyren for helårslisensregistrering er som følger:

1. Bruk https://registrering.quicktiming.no/SykkelLisens for å åpne ordinær registrering. Det er viktig at man oppgir korrekt fødselsdato, kjønn og lisenstype. Hvis lisensen skal betales av en annen enn utøveren selv kan man oppgi alternativ fakturamottaker ved registrering, eller man motta fakturaen selv og videresende den.

2. Umiddelbart etter registreringen vil faktura bli tilsendt til oppgitt epostadresse. Sjekk også søppelpost dersom fakturaen ikke mottas.

3. Lisensansvarlig vil motta en epost om at du har registrert din lisens, slik at det er raskt og enkelt å godkjenne lisensen din. Hvis du tegner lisens under en annen klubb enn foregående sesong vil det også gå epost til lisensansvarlig i din gamle klubb, som godkjenner overgangen.

4. Når lisensen er betalt, og godkjent av klubben(e) vil du motta en epost som bekrefter at lisensen er godkjent.

5. Du kan deretter skrive ut ditt lisensbevis fra din utøverprofil på https://minside.quicktiming.no/NCF. Hvis du er første gangs bruker av utøverprofilen kan du trykke på «Ny bruker» for å aktivere profilen. Oppgi samme epostadresse som når du tegnet lisensen. Du vil da få tilsendt en epost for aktivering av kontoen.

På utøverprofilen din kan du foruten å laste ned lisensbeviset ditt også raskt melde deg på sykkelritt og andre arrangementer, og finne mange av dine resultater.

Se http://www.eqtiming.no/?encyclopedia=instruks-for-utover for flere detaljer om løsningen.

 

Ønsker du å lese mer om lisenser generelt, kan du gjøre det på hjemmesiden til NCF.