Protokoll fra årsmøte i Sarpsborg Sykleklubb 2022

Årsmøtet ble avholdt i lokalene til Nordlo 16. februar 2022.