Retningslinjer: lisenser, kontingenter, drakter, utgiftsdekninger

Lisenser, overganger og medlemskontingenter:

  • Klubben dekker ikke lisens for ryttere med unntak for de personene som har et verv i klubben gjeldende år
  • Klubben dekker ikke medlemskontingent
  • Klubben dekker ikke overgangsgebyr

Drakter:
Klubbdrakter selges gjennom leverandørens nettside til klubbens medlemmer til en subsidiert pris Elite-ryttere får 1 draktsett pr sesong. Eventuell kostnadsfri utskifting/supplering, grunnet f.eks. skade, må godkjennes av oppmann

Ungdom/Junior som sykler aktive ritt får 1 draktsett som kan skiftes når dette er for lite eller utslitt. Eventuell kostnadsfri utskifting/supplering, grunnet f.eks. skade, må godkjennes av oppmann

Eventuelle vester, jakker, overtrekksdresser etc, må betales av den enkelte rytter

Startkontingenter:
Klubben dekker ordinær startkontingent til alle aktive ritt, både Landevei og MTB (men da kun de klasser som er merket som aktive i NCF’s terminliste). Bruk av korrekt drakt er en betingelse for å få dekket startkontingenten. 

Ved etteranmelding må dette organiseres og forskutteres av utøver. Ordinær startkontingent kan da fåes refundert hos kasserer mot kvittering.
Klubben dekker ikke startkontingent for turritt og treningsritt.

Reise- og oppholdsutgifter:
For de ryttere som SSK finner aktuelle (vurderes av oppmann i den aktuelle gruppe), vil klubben dekke reise- og oppholdsutgifter til følgende ritt:
- UM og andre aktive ungdomsritt
- Aktuelle NorgesCup (Junior og Senior)
- NM (Junior, Senior og Veteran), og for de som er uttatt av NCF, Nordisk og EM.

Reiseutgifter dekkes med kr 2,00 pr. km, forutsatt “kompiskjøring” der det er mulig. Oppholdsutgifter dekkes med inntil kr 500,- pr. overnatting (kvittering må foreligge) for ryttere og eventuell lagleder.
Refusjon av utgifter betinger innlevering av rittrapport.

Andre utgiftsdekninger:
Ledelsen i hver enkelt gruppe står fritt til å disponere gruppas budsjett slik de mener det på best mulig måte ivaretar klubbens målsetninger. Dekning av andre kostnader utover de overstående (innenfor gruppas budsjett) vil derfor kunne godkjennes av oppmann.

Det forventes at de ryttere som mottar økonomisk støtte fra klubben til sine aktiviteter stiller seg positive til å delta på dugnader og lignende.

Styret 2017