Oppstart trening terreng og sti 2018 man. 9.4

Da har endelig våren fått overtak på vinteren, og det er ikke lenger bare landeveien som er kjørbar - håper vi! Vi møtes på p-plassen ved Tunevannet mandag 9. april klokka 18:00, og holder på ca 2 timer.

Foreløpig er ruta ikke spikret - vi vil bruke helgen til å sjekke forholdene i omegnen. Målet er å kjøre treningen uten pigg. Sesongens slagplan er å vie mandagene til intervaller på sti/rundløype, i bakke, eller hvor det passer best, så kjører vi litt lengre og varierte runder på onsdagene. Varighet blir ca 2 timer.

Grunnet forskjellige ønsker og mål, vil vi prøve å holde oss innenfor ett område på mandagene, slik at vi kan kjøre til og fra sammen, og bistå hverandre med både motivasjon og evt teknisk hjelp. Samtidig tar vi da høyde for forskjellig nivå både hva gjelder form og ferdigheter. Vi må se an hvem som er med på treningene, og hvilke mål de har - så legger vi en mer konkret plan fremover.

Vi vil prøve å annonsere alle fellestreninger i diskusjonsforumet på Facebook, så kommenter og heng med der.

Grunnet den sene våren har det ikke vært anledning til å holde kick-off i Happy Corner som i fjor, men vi skal jobbe med løypene så snart tæla har gått. Hvis mulig, vil vi prøve å organisere en Fastride også i år.

Vel møtt!

Birger, Opp-person terreng/sti