Informasjon om årsmøtet 2021

Vanligvis avholder klubben årsmøtet i begynnelsen av februar. Pga den pågående Koronasituasjonen har styret vedtatt å utsette årsmøtet til tirsdag 16.03.21 kl 19.00.

Dette for om mulig å kunne ha fysisk oppmøte, hvis ikke det går, blir årsmøtet arrangert digitalt. Innkalling vil bli sendt ut i henhold til klubbens vedtekter.

I styret så er leder, kasserer og varamedlem på valg. De som har disse posisjonene idag, har sagt seg villig til å ta gjenvalg hvis klubbens medlemmer og valgkomité ønsker det. Så må oppmenn i dame, landevei og terrerrenggruppe velges, samt 2 revisorer og medlemmer i valgkomité besettes.

Vi håper vel alle at sesongen 2021 skal bli mer normal enn fjorårets, og håper på det beste fremover. Alle de tradisjonelle rittene vi kjenner planlegger for gjennomføring i 2021, men det er fortsatt mye usikkerhet slik situasjonen er nå, så vi får bare vente og se :)

Med vennlig hilsen styret i SSK

Last ned dokumenter til årsmøtet her (word doc)